1. 2. 2018

Barbora Kubínová, REGISTROVANÁ NA ŽÚ POD IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM: 06898203

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Brundibára a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednání zboží

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Po té prodávající objednávku potvrdí.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Pokud si jako nakupující nejste jistí velikostí, či máte jakýkoliv jiný dotaz, kontaktujte mě předem na email info@brundibara.cz také všechny individuální požadavky je po třeba domluvit před odesláním objednávky, v případě nedodržení tohoto pravidla si ponechávám právo objednávku odmítnout.

Zrušení objednávky je možné pouze před přijetím objednávky nakupujícím.

Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na eshopu jsou konečné. Je nutné k nim přičíst poštovné.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.241250481/0600, vedený u společnosti Moneta, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud k úhradě nedojde, bude objednávka stornována.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zakoupení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodání zboží

Zboží je ušito do 5 pracovních dnů od zaplacení. V případě šití na míru je objednávka vyhotovena do 10 pracovních dnů od přijetí platby. 

Objednávky jsou odesílány 2x týdně v úterý a v pátek.

Zboží je dodáváno prostřednictvím služby Zásilkovna nebo Českou poštou jako “balík do ruky”.

Prodávající informuje kupujícího o předání zásilky elektronickou poštou.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

Vrácení zboží

Zboží je možné bez udání důvodu do 14 dnů vrátit, dle zákona: § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Zboží musí být bez vady, nenošené, neprané, v původním stavu.

Před odesláním zboží zpět mě nejdříve kontaktujte.

Odeslání peněz ze strany prodávajícího probíhá až po přijetí a zkontrolování zboží zaslaného nazpět. Nazpět bude zaslána celá částka a to do 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu.

Poštovné pro odeslání zboží nazpět prodávajícímu platí zákazník.

Vrácené zboží zaslané zpět na dobírku nemůže být z důvodů nemožnosti kontroly zboží akceptováno a taková zásilka nebude převzata.

Odstoupení od smlouvy do 14ti dnů, bez udání důvodu se nevztahuje na zboží vyráběné na míru dle zákona: § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Reklamace

Zboží, které vykazuje vadu je možné reklamovat.

Vada nesmí být způsobena opotřebením nebo nepřiměřeným užíváním zboží.

Před odesláním zboží na reklamaci mě prosím nejdříve kontaktujte.

V případě uznání reklamace bude zboží opraveno, či zasláno nové, nebo budou vráceny peníze, poštovné bude uhrazeno prodávajícím.

V případně neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na náklady nakupujícího.

Reklamované či vrácené zboží zasílejte , prosím na adresu:

Barbora Kubínová

Sokolská 235

747 62 Mokré Lazce

Záruční doba

Záruční doba výrobků je dva roky.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží, nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží